หญ้ามาเลเซีย

หญ้ามาเลเซียมีลักษณะลำต้นไม่ยาวนักสีเขียวเข้มเป็นมันค่อนข้างแข็งเจริญเติบโตโดยแผ่กระจายขนานไปกับพื้นดินมีใบหญ้ากว้าง 1-2 ซ.ม.หญ้ามาเลเซียชอบความชุ่มชื้นมากชอบแสงแดดรำไร ( แสง 50% ) จึงนิยมปลูกบริเวณชายคาบ้านหรือใต้ต้นไม้หญ้ามาเลเซียสามารถปลูกได้ตั้งแต่ดินถึงดินทรายถ้าอยู่กลางแดดและสภาพแห้งแล้งต้นหญ้าจะเป็นสีแดงหากปลูกในที่ร่มมากใบจะเลื้อยยาวไม่ประสานกันเป็นแผ่น

หญ้ามาเลเซียมีความต้องการน้ำมากในฤดูแล้งถ้าหากขาดน้ำใบจะเหลืองและหยุดการเจริญเติบโตเป็นหญ้าที่ไม่ทนต่อการเหยียบย่ำนิยมใช้เป็นหญ้าคลุมหญ้าคลุมวัชพืชในสวนยาง สวนผลไม้ทางภาคใต้เพราะขึ้นได้แน่นดีวัชพืชอื่นๆไม่มีโอกาสขึ้นแซมได้เป็นหญ้าที่ใช้ทำสนามหญ้าและจัดสวนหย่อมเช่นเดียวกับหญ้าชนิดอื่นๆโดยเฉพาะในที่ร่มร่ำไรสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

หญ้ามาเลเซียหากปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางก็สามารถขึ้นได้ดีและสามารถขึ้นได้ดีในสถานที่ที่มีแสงน้อยหรือร่มรำไร เช่น บริเวณชายคาบ้าน และอาคารหรือใต้ต้นไม้ที่มีแดดรำไรหญ้ามาเลเซียไม่ชอบที่น้ำขังต้นจะแคระแกร็นใบจะเหลืองและตายได้ หญ้ามาเลเซีย จะเจริญเติบโตได้ดี และมีรากแน่นถ้าปลูกในที่มีแสงน้อย ถ้าปลูกในที่มีแสงแจ้งมีแดดจัดจะทำให้ต้นแคระ ข้อปล้องจะสั้นมีสีแดง ส่วนใบก็จะเล็กลงและมีสีแดง

รับปูหญ้าจัดสวนราคาถูก
ปูหญ้าราคา
สถิติผู้ชมเว็บ
แหล่งปลูกหญ้า-จำหน่ายหญ้า
ปูหญ้าราคา
ไร่หญ้า
ขายหญ้า
นาหญ้า
ปลูกหญ้า